Löydämme yhdessä ratkaisuja arjen pulmallisiin tilanteisiin alleviivaten omaa osaamistasi.


Tuen kuormittavassa elämäntilanteessa, jotta arjesta saadaan toimivaa ja luontevaa. Autan tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja.

Kodin arjen toimintojen tulee olla helposti toteutettavissa, jotta ne tulevat tehdyksi.

Tuomitsemattomuus, toivo ja hyvän huomaaminen ovat työssäni kulmakiviä.


Levollisuus ja hyvä olo kumpuaa selkeästä ja hallitusta arjesta. Olen ollut järjestelmällinen ja nauttinut toimivasta kodista niin kauan kuin muistan. Neurokirjon tietämykseni on karttunut vuosien varrella toimiessani lomittajana kriisiperheissä, lasten ja nuorten osastoilla perhetukikeskuksessa ja lapsikyläkodissa.

Arkea on eniten, joten sen on oltava laadukasta.