AMMATTIJÄRJESTÄMINEN

Luon kotiarkeen järjestystä mitä on helppoa ylläpitää ja tuen arjen hallintaa. Opastan luopumaan turhasta tavarasta etenkin silloin kun aloittaminen on vaikeaa. Kun et tiedä mistä aloittaa luomme yhdessä järjestystä, jota on helppoa ylläpitää. Tavarat ja toiminnot tulee olla oikeassa suhteessa tilankäyttöön.

Autan järjestämään koteja, vapaa-ajan asuntoja, varastoja ja kuolinpesiä. Kartoitamme yhdessä lähtötilanteen ja teemme toimintasuunnitelman. Sinun ei tarvitse lainkaan valmistautua tapaamiseen etukäteen, toimimme yhteistyössä ja positiivisella asenteella.

Toimin tarkoin ammattijärjestäjän eettisen ohjeistuksen mukaan. Luottamus ja vaitiolo ovat minulle erittäin tärkeitä arvoja.


AMMATILLINEN APU JA NEUROPSYKIATRINEN OHJAUS

Tuen kuormittavassa elämäntilanteessa ja autan alkuun, jotta arjesta saadaan toimivaa ja luontevaa. Autan tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja. Katson kokonaisuutta laaja-alaisesti ja tarvittaessa huomioin koko perheen opastamisen. Tuen perheen/henkilön omia voimavaroja, ohjaten ja tarjoten konkreettista apua, jotta elämänhallinta lisääntyy. Löydetään yhdessä ratkaisuja arjen pulmallisiin tilanteisiin alleviivaten omaa osaamista.


LOMITUS

Monipuolisen työkokemuksen ja laaja-alaisen koulutuspohjan ansiosta hallitsen hyvin kokonaisuuksia, mitä perhetyö monimuotoisuudessaan tarjoaa. Kohtaan perheen läsnäolevana, ymmärtäen traumataustan ja sen mukanaan tuomat haasteet. Kodin arkeen keskittyminen on sijoittamista hyvinvointiin.